• Ви знаходитесь тут:

  • Новини
  • Освітні програми

Освітня програма

Гродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Покровської районної ради Донецької області

Розроблена на основі Типових освітніх програм:

- Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408

- Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406

смт. Гродівка

2018

Призначення Гродівської школи та засіб його реалізації

Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області – заклад загальної середньої освіти, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Покровського району, що знаходяться в управлінні районної ради.

Школа реалізує право громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення.

У відповідності до чинного законодавства заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

- початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;

- базова середня освіта,яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;

- профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про заклад загальної середньої освіти.

Основним засобом реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту освітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення: факультативи, курси за вибором, індивідуальне навчання, обрання профілю, гуртки.

Опис «моделі» випускника Гродівської школи

Результатом реалізації освітньої програми Гродівської школи є випускник – освічена, конкурентноспроможна особистість з активною громадянською позицією та кращими рисами української нації.

Випускник ІІІ ступеня – це в першу чергу цілісна, усебічно розвинена особистість, що здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Завершуючи школу ІІ ступеня, учень добре володіє українською, на практичному рівні однією іноземною мовою, має сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіє навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Випускник І ступеня має повноцінні мовленнєві, читацькі обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях.

Щоб виховати такого випускника Гродівська школа має ряд особливостей: для 10 класу ми обрали профіль української філології. Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання школа прийняла, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу. Факультативні курси, курси за вибором є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. У класах ІІ ступеня навчання вивчаються такі факультативи: алгебра. Розв’язування текстових задач; вибрані питання алгебри; креслення; курс за вибором: українська література: аналіз ліричного твору. У класах ІІІ ступеня вивчаються факультативи: алгебра: раціональні функції, російська мова, англійська мова: країнознавство: США; курс за вибором: література західної діаспори. Крім того у школі та БНТ працюють гуртки: «Спортивні ігри», драматичний гурток «Літературне читання», психологічний гурток «Пізнай себе», «Студія екологічного дизайну», «Лікарські рослини», хореографічний гурток, вокальний гурток «Непоседы», гурток «Умілі руки», гурток з настільного тенісу

В Гродівській школі на уроках і позакласній роботі постійно розвиваються всі ключові компетентності, але особливу увагу ми приділяємо екологічній грамотності і здоровому життю. На території нашої школи є дендропарк, в стінах школи – зимовий сад, за якими доглядають всі учасники освітнього процесу. Ця робота формує в учнів соціальну активність, відповідальність та екологічну свідомість, готовність брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомленню важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Цілі та задачі освітнього процесу Гродівської школи

- Задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;

- Виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

- Формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

- Підтримка обдарованих дітей та молоді;

- Створення умов для професійного самовизначення.

Кiлькiсть переглядiв: 49

Коментарi